Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

JW LIBRARY

Umo Mungachitira Pakuŵerenga pa Tabuleti ya Android

Umo Mungachitira Pakuŵerenga pa Tabuleti ya Android

JW Library yili na vinandi ivyo vingamovwirani kuŵerenga makora. Para muŵerengenge nkhani pa JW Library, vinthu ivi mungavisanga pachanya kumalyero kwa tabuleti yinu.

Mungadofya Tumadontho kuti musange vinandi ivyo mungachita.

Chitani ivi para mukukhumba kuŵerenga:

 Kusintha Chiyowoyero

Mungasintha chiyowoyero cha nkhani iyo mukuŵerenga.

  • Dofyani kachimanyikwiro aka kuti muwone viyowoyero ivyo vilipo pa nkhani iyo mukuŵerenga. Viyowoyero ivyo mukutemwa kugwiliskira ntchito ndivyo vikuŵa pakwambilira. Paliso Gongwe la Mulinda lipusu mu viyowoyero vyakupambanapambana. Mungatayipa chiyowoyero icho mukukhumba.

  • Viyowoyero ivyo mundachite dawunilodi vili na kabingu. Kuti muchite dawunilodi buku dofyani pa chiyowoyero. Para mwachita dawunilodi, kabingu kakufumapo pa tabuleti yinu. Kuti muŵerenge buku ili dofyaniso pa chiyowoyero.

 Kukuzgako Vilembo

Mungakuzgako vilembo kuti muŵerenge makora.

Dofyani pa Text Settings na kukweta kamzere kuti mukuzge panji kuchepeska vilembo. Sayizi iyo mwasankha yiŵenge yeneyiyo mu mabuku ghose.

 Madododo Panji Mazgu Waka

Mungasankha kuti sumu ziŵe mu madododo panji mu mazgu waka. Dofyani batani lakwenelera kuti muchite ivi.

  • Madododo: Para mwasankha madododo ghawonekenge nga ni mu buku leneko. Ŵanandi ŵakusankha madododo chifukwa para ŵakwimba ghakuŵawovwira kumanya apo ŵangakwezga panji kukhizga.

  • Mazgu Waka: Yambura madododo nayo njiwemi chifukwa yikuŵa na malinki gha mu Baibolo kweniso mungakuzga vilembo.

 Open in . . .

Open in . . . yimovwiraninge kuti nkhani iyo mukuŵerenga pa JW Library muyiwoneso ku maapp ghanyake.

Para mungadofya pa Open in muwonenge nthowa zinyake izo mungasankha. Mwachiyelezgero, para mwadofya Open in muwonenge Open in Online Library, ndipo nkhani iyo mwaŵerenganga muyiwonengeso pa LAYIBULARE YA PA INTANETI ya Watchtower.

 Kusankha Mabaibolo Ghanyake

Para mwadofya lemba mu nkhani iyo mukuŵerenga, liwonekenge. Dofyani pa Customize musi mwamalemba kuti musankhe Mabaibolo ghanyake agho mukachita dawunilodi.

Para mukukhumba kusazgirako panji kuwuskako Mabaibolo ghanyake dofyani pa Pulasi panji Mayinasi. Kweterani pachanya panji pasi kuti muŵike Mabaibolo mundondomeko.

Kuti mumanye umo mungaŵikira Mabaibolo ghanyake pa JW Library wonani nkhani yakuti “Kuchita Dawunilodi Mabaibolo pa Tabuleti ya Android.”

Ivi vikamba mu February 2015 pa JW Library 1.4, pa tabuleti ya Android 2.3 panji kukwelera muchanya. Para vinthu ivi mukuviwona yayi, wonani pa “Umo Mungachitira na JW Library pa Tabuleti ya Android,” pa mutu wakuti, Kupanga Update JW Library.