Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali Kusintha Baibolo Kuti Liyane na Ivyo Ŵakugomezga?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali Kusintha Baibolo Kuti Liyane na Ivyo Ŵakugomezga?

Yayi, tindasinthe. Nakuti para tasanga kuti ivyo tikugomezga vikupambana chomene na ivyo Baibolo likusambizga, tikusintha kuti viyane na ivyo vili mu Baibolo.

Pambere tindaŵe na Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya mu 1950, tikasanda chomene Baibolo. Panyengo iyo, tikagwiliskiranga ntchito Mabaibolo ghakupambanapambana pakusambira ndipo ghakatovwira chomene. Wonani vinthu vichoko waka ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga, ndipo jiwonerani mwekha usange vikuyana nadi na ivyo Baibolo likusambizga.

  1. Ivyo tikugomezga: Kulije ŵachiuta ŵatatu. Magazini ya Zion’s Watch Tower ya July 1882 yikati: “Ŵaŵazgi ŵithu ŵakumanya kuti ise tikugomezga kuti kuli Yehova, Yesu, kweniso Mzimu utuŵa, kweni tikukana ivyo ŵanyake ŵakusambizga kuti aŵa mbachiuta ŵatatu mwa chiuta yumoza.”

    Ivyo Baibolo likusambizga: ‘Yehova Chiuta winu ni Yehova yumoza.’ (Dotoronome 6:4) ‘Kweni kwa ise kuli Chiuta yumoza, Ŵawiske, mwa ku Mweneuyo mukufuma vinthu vyose, na ise kwa Iyo; na Fumu yimoza, Yesu Khristu, mwa ku Mweneuyo muli vinthu vyose, na ise mwa Iyo.’ (1 Ŵakorinte 8:6) Yesu wakati: “Ŵadada mbakuru na Ine.”—Yohane 14:28.

  2. Ivyo tikugomezga: Kulije helo wa moto uko ŵanthu ŵamuphya kwamuyirayira. Magazini ya Zion’s Watch Tower ya June 1882, yikaŵa na mutu wakuti “Njombe ya Kwananga Ndi Nyifwa.” Mutu uwu ukafuma pa Ŵaroma 6:23 mu Baibolo la King James Version. Mazgu agha ngapusu kweniso ghakupulikikwa makora. Kweni chakuzizika chomene ntchakuti ŵanthu ŵanandi awo ŵakuti Baibolo ni Mazgu gha Chiuta, ŵakususka fundo yakupulikikwa makora iyi. Iwo ŵakugomezga na mtima wose kuti Baibolo likusambizga kuti para munthu wakwananga wafwa, wamumphya kwamuyirayira.”

    Ivyo Baibolo likusambizga: “Mzimu uwo ukwananga utiufwenge.” (Ezekiyeli 18:4, 20) Ŵanthu wose awo ŵakususka Chiuta, ŵamuphya kwamuyirayira yayi, kweni chilango chawo ni “pharanyiko lamuyirayira.”—2 Ŵatesalonika 1:9.

  3. Ivyo tikugomezga: Ufumu wa Chiuta ni boma lanadi, uli mu mtima wa munthu yayi. Pakuyowoya za Ufumu wa Chiuta, magazini ya Zion’s Watch Tower ya December 1881 yikati: “Ufumu uwu uzamuwuskapo maufumu ghose pa charu chapasi.”

    Ivyo Baibolo likusambizga: ‘Mu mazuŵa gha mathemba agha Chiuta wakuchanya wati wimike uthemba, uwo kuti wamkuparanyika chara muyirayira, panji mazaza ghake ghasidike ku fuko linyake chara. Wamkuteketa mauthemba ghose agha na kughamara kweni uwu tiwimilire muyirayira.’—Daniyeli 2:44.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuthemba waka Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya?

Yayi, tikugwiliskira ntchito Mabaibolo ghakupambanapambana pakupharazga uthenga wa mu Baibolo. Tikupeleka kwaulere Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ku ŵanthu awo tikusambira nawo Baibolo. Kweni awo ŵakhumba kugwiliskira ntchito Baibolo linyake, tikuŵakanira yayi.