Lutani apo pali nkhani

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali na Baibolo Lawo?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali na Baibolo Lawo?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugwiliskira ntchito Mabaibolo ghakupambanapambana pakusambira. Kweni tikutemwa chomene Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya chifukwa lili na zina la Chiuta, likuneneska, kweniso likupulikikwa makora.

  • Zina la Chiuta. Ŵanyake awo ŵakung’anamura Baibolo ŵakuchindika yayi zina la Chiuta kweni ŵakujichindika ŵekha. Mwachiyelezgero, Baibolo linyake lili na mazina gha ŵanthu 70 awo ŵakawovwira pakung’anamura Baibolo ili. Kweni mulije zina la Chiuta, Yehova, uyo ni mweneko wa Baibolo!

    Mwakupambana na Mabaibolo ghanandi, Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lili na zina la Chiuta lakuti Yehova mu malo ghose agho likasangikanga kale. Kweni awo ŵakang’anamura Baibolo ili, mazina ghawo mulije.

  • Likuneneska. Mu Mabaibolo ghanyake ŵali kusintha ivyo vikaŵa mu malemba ghakale. Mwachiyelezgero, Baibolo linyake pa Mateyu 27:40 likuti: “Usange ndiwe mwana wa Chiuta wikhe pa mphinjika.” Kweni m’malo mwa “mphinjika,” mu malemba ghakwambilira muli lizgu lakuti “khuni”. Panji awo ŵakang’anamuranga Baibolo ili ŵakalembapo “mphinjika” chifukwa ŵakugomezga kuti Yesu wakafwira pa mphinjika. Kweni Baibolo likusambizga kuti Yesu wakafwira pa khuni. Lekani Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, likuti: “Usange ndiwe mwana wa Chiuta, khira pa khuni lakusuzgikirapo!” Ntheura Baibolo ili likuneneska.

  • Likupulikikwa makora. Baibolo ilo lang’anamulika makora likusuzga yayi pakuŵerenga kweniso likupulikikwa makora. Mwachiyelezgero, Baibolo linyake pa Mateyu 5:3, likuti: “Mba mwaŵi ŵakavu mu mzimu pakuti ngwaŵo Ufumu wa kuchanya.” Mazgu agha ghakupulikikwa makora yayi. Kweni Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likupulikikwa makora. Likuti, “Mbakukondwa awo ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu, pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo.”

Nga umo tawonera, Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya lili na zina la Chiuta, likuneneska, ndipo likupulikikwa makora. Kweniso Baibolo ili lang’anamurika mu viyowoyero vinandi ndipo likupelekeka kwaulere. Ivi vyawovwira ŵanthu ŵanandi kuti ŵaŵerenge Baibolo mu chiyowoyero chawo nanga ni awo ŵalije ndalama.