Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Tour de garde wo de Réveillez-vous! Kefder ma nen few wo

Kefder Wããre wuur wo ɓil internet ma hooge wer jag sarsar kiskis ɓog (200) de ti, ma jag ndigriŋ wo lay. La Tour de Garde kaŋ nen naa ti fêêre maga waran wo ga Wããre Baa hay wãã go ti ɓaara pel bol wo mono. A teŋ nen jar de wããre ma de cõõre ma ti Twaywaŋ ma ni Baa no day se ya’ hage ɓil naa ne Yeso Kris ciŋ ni. Réveillez-vous! Kay naa maga naa mo soɗ gayri ma debalan wo day se ya’ hage ɓil naa ne Baa Je joŋ fêêren ɓuy maga wãã ga se joŋ sir ma defay yaŋ maga gayri joŋ ni ga so yaŋ.

 

Fen maga ndo kiɗ ne ɓil internet bay de yerge jag ɓo wa ɗa.

Fẽẽre ma de yerge ɓil jag ma sen wo go diŋ ti ngel ma pele: