Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Naa da’ wer wããre ma de gayri ma ti tamsirn’ wo lagenla?

Naa da’ wer wããre ma de gayri ma ti tamsirn’ wo lagenla?

Naa da’ wer wããre sen diŋ ɓil . . .

  • koge nen fẽẽre ma ti tamsir wo yaw?

  • koge ree jar tebeere wo yaw?

  • noga ɓil kefder Baa yawla?

 JOBO YOO JAR YER KEFDER BAA WO WÃÃ NE BAA GA

“Joŋ ga ndi mo laa wer ne wããre ɓon . . . Wããre ɓon diŋ cwãy.”Siŋ Wora 119:144, 160, Wããre Baa.

Kefder Baa fer wããre ne jar debaŋ ti ree ma de gayrin wo.

Ndo desãy ma joŋge yoo jar sen wo ti lay yawla?

Ko nen ɓil jw.org ma da’ kayge.

Jaŋ we ɓil internet

Ko filme ma ti ree ma ɓil Kefder Baa wo

Kiɗ kefder wo ɓil internet

 WÃÃRE MA HUN DE MANGE SE ƁO DEBAŊ YOO MA TA’ WO LA?

  • Naa ti tamsir la ma mayla?

  • Joŋ bon naa diŋ Baa yawla?

  • Mayse da’ naa blam hulin la?

Kefder Baa fer wããre ti ree ma de gayrin wo ɓil jw.org.

(Bul HADGE KEFDER BAA › FERGE WÃÃRE ƁIL KEFDER BAA)