Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Co’ Wee Sug Baa ni Nday Da’ Tenen Ma Tumn Yaŋ

 HADGE 3

Naw Ma Ɓil Pay Eden Hayle Na Ẽla?

Naw Ma Ɓil Pay Eden Hayle Na Ẽla?

Jeova hay hã fẽẽre maga Adam wo de Efa wo de sãy ɓe ti ɓuy go ne hara. Tĩĩgi Were 1:28

Jeova joŋ wãy ma taŋgu cekrega no, ɗu ɓe ga Efa. Á raw age de ɓe ne Adam maga á mo hay diŋ wãy ɓe.Tĩĩgi Were 2:21, 22.

Jeova hay joŋ ra bay ɗarge see.

Á hay wo de lagge ɓil paradis ma Eden no. Ngeel sen hay de wore debaŋ, go de bii, de koore ma leɗge wo, de nãyre wo ɓuy.

Jeova hay wããɗ wããre ne hara; hay had ra ge lay. Á hay co’ wo sug Baa we no, saara hay joŋ ge yaŋ tenen ti’i tum ɓil Paradisn gesiŋ la.

 Baa hay wii ga ree le’ge koo ma po boŋ yoo kooren wo wa. Tĩĩgi Were 2:16, 17

Jeova raw kaŋ nen Adam de Efa ti le’ge koo po boŋ ɓil pay Eden no, blam ɓe se raw wii ra ge ga na: nday ree le’ge koo sen mo ka’ we no, nday huɗ go.

Je peele Baa ma po boŋ bo’ jag Baa go. Je peele Baa ma se de ɓlaggen a ɗen ga Satan, noga Manhuli.

Satan hay bay de dage ga Adam wo de Efa mo laa wo jag Jeova wa. Dosen no kay so mono, se ɓo’ cwe le wii Efa ga á ree le’ge koo weno, á hu ga hase, á kol go do Baa no yaw. Paga sen diŋ gete’.Tĩĩgi Were 3:1-5.