Bul ɓil ɓe

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

ngaБjag po Toupouri

 HADGE 2

Baa Ma Cwãyn Diŋ Wosela?

Baa Ma Cwãyn Diŋ Wosela?

Baa ma cwãyn boŋ tu. Ɗu ɓe ga Jeova. Kefder Baa wãã ɓil Siŋ Wora 83:19 ga: ‘Daga á mo hay wo de ko ge ga Jeova diŋ ɗu ɓo boŋ tu. Ndo diŋ je ma Ciŋ Hãã debaŋn go ti tamsir ɓuy’. Baa diŋ Nenterse, naa kon ga. Á da naa debaŋ, blam ɓe, se daga naa mo da se lay. Á wii ga naa mo da jar tebeere wo ɓuy. (Matiye 22:35-40) Je ma Kluu-ɓuyn diŋ se boŋ tu. Je Joŋ fẽẽren ɓuy na diŋ se.

Yoo fẽẽre maga Baa joŋ ra wo mo ɓuy no, Baa tĩĩ joŋ ge taŋgu cekrega tu diŋ je peele ɓe ma kluu de daŋ lan wo ɓuy. Baa ɓo’ je peele ɓe sen le ti tamsir là, a ɗenn ga Yeso Krisi. Jeova joŋ jar peele ɓe ma lan wo blam lay.

Jeova joŋ fẽẽre ma ciŋn wo ɓuy . . . de ma ti tamsir wo lay. Naage Nene 4:11

 Jeova joŋ ger wo, lan diŋ tamsir de fẽẽre ma ɓil ɓen ɓuy.Tĩĩgi Were 1:1.

Baa joŋ Adam je tabay ma taŋgun de beɗef siri.Tĩĩgi Were 2:7.