Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

Yeso hu go wer mayla?

Yeso hu go wer mayla?

Bible ngaɓ huli Yeso diŋ mopo ma de el debaŋ. Ree huli ɓen hay diŋ ma mayla?