Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

Ɗu Baa ga hãyla?

Ɗu Baa ga hãyla?

Jar ɗe wo Baa de ɗu wer sarsar puri, à ɗen ga: Waŋ, Waŋkluu, Jee joŋ naa. (Job 34:12; Eklesiyaste 12:1; Danyel 2:​47) Ama ɗu Baa ma cwãy ga hãyla?