Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

Twaywaŋ mani Baa diŋ mayla?

Twaywaŋ mani Baa diŋ mayla?

Yeso wãã go ti Twaywaŋ mani Baa de daŋ fẽẽre lan wo ɓuy. Twaywaŋ diŋ mayla? A kay naa kayge la?