Bul ɓil ɓe

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

ngaБjag po Toupouri

2. Bible—Diŋ kefder Baa

2. Bible—Diŋ kefder Baa

1 BIBLE DIŊ WÃÃRE BAA

“Wããre sen ɓuy à yer diŋ de eegre Nenterse Baa.”—2 Timote 3:16

Sar Bible de kefder ma lan wo diŋ mayla?

Kefder Baa go wer jag sarsar nen ndar ɓog ti ɓe kiskis nenma’ (2 600), á go de caage patala milyoŋ puri.

Wããre ma ɓil ɓen wo mo deŋ ɓuy bay wo ɓil kefder ma lan wo wa.

2 BIBLE DIŊ KEFDER MA ƁOƊ WER WÃÃRE BAA GO

“Baa . . . bay caa gete’ wa.”—Tid 1:2

A mbe de el ma hã ɓil ti wããre maga kefder Baa wãã ne mo yawla?

3 A YER KEFDER BAAN DIŊ MA KAY NAA

‛Ndi Jeofa, Baa ɓon ndi had ndo maga ndo mo da’ see ɓo.’—Esayi 48:17

Ndo laa wer ne mayse ɓil kefder Baa la?

 • Job 26:7; Esayi 40:22

  De maga kefder Baa wãã we ti koge nen fẽẽre ma ti tamsir wo no, wããre sen ti ngeel ɓe.

 • Keege jar Israyel wo 20:2-12

  Jar yer kefder Baa hay wo de deele.

 • Matiye 5-7

  Yeso bag yaŋ ti ɓaŋ da’ ge ti desãy, ti ɗeŋ jam ma ti holaŋ naa de jar lan wo, ti ɓaŋ tosge, maala ti ɓaŋ ɗaw ge solay.

4 WÃÃRE BAA MBE DE KÃÃGE MA COO SEELE NAA

“Wããre kol jar tenen cwãy, se de eegre debaŋ lay.” —Hebre wo 4:12

Wããre Baa kay naa na kay gela?

 • Á kay mo ma da’ wer ne ɗiggi Baa.

 • Á kay mo ma ko mnãyse ɓo.

 • Kay mo maga ndo mo ko seele ɓo.

Baa da ga naa mo jaŋ kefder ɓe no, naa mo ɗig ti ɓe ni naa mo laa wer ne hen lay.