Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Kluuri hadge kefder Bible had naa gahãyla?

12. Ndo kol bar Baa na kolge la?

12. Ndo kol bar Baa na kolge la?

1 BAR JEOFA HOO WO SUG TI ƁE

“Laa wee jag ɓi nen maga ndi mo hay diŋ Baa ɓay day nday mo hay diŋ jar ɓi wo.”—Jermi 7:23

Jee tabay kol mbe bar Baa yawla?

2 JOB HAY DIŊ BAR BAA WER GA A OO PEEL ƁE DE DEELE

“Ti sen ɓuy Job joŋ ɓlagge ga lay, ɗar Baa ti mopo ni me’ ga has lay.”​—Job 1:22

Satan joŋ mayse ne job la? Day Job ɗig na ɗiggi la?

 • Job 1:10, 11

  Satan ga Job de koŋne ɓili day á bay da Baa wa.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Jeofa men mbe Satan du’ Job, á taw fẽẽre ɓen wo go ɓuy, kaŋ ceege ma kluu ne hen ti lay.

 • Job 27:5

  Job hay bay de ko wer ne bon ɓen wa ama se oo mbe de deele.

3 SATAN DA GA SE CAA ƁIL NAA GO DE JEOFA

“Cog jobo na diŋ ree ma ɓe, day jobo coo hõõgesee ɓe na diŋ de hõõgesee je tigriŋ.”—Job 2:4

Manhuli joŋ mayse ma caa barge naa go de Baa la?

 • 2 Korente 11:14

  Manhuli kaŋ taw naa maga naa mo men faage mani Jeofan go.

 • Jag jõõ wo 24:10

  Á bag bii naa ga naa bay de cõõre jag Baa wa.

 • 1 Piyer 5:8

  Satan dur de naa.

 • Jag jõõ wo 27:11

  Ɓo’ jag Baa go wa, hay barge de ɓe ni ndo mo hay de deele. Ndo ɓo’ nen jar yaŋ go so ga Manhuli diŋ jee gete’e.

4 NAA HOO SUG TI JEOFA

“Wersen dage maga naa de da Baa, diŋ ga naa yaŋ ɗaw wããre ɓen wo mono.”—1 Jaŋ 5:3

Ndo ɓo nen kol barge de Jeofa?