Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Kluuri hadge kefder Bible had naa gahãyla?

11. Gayrin daɗ wo naa diŋ wer mayla?

11. Gayrin daɗ wo naa diŋ wer mayla?

1 JEOFA BAY KAŊ GAYRI NE NAA TI WA

“Baa joŋ jobo de ɓlagge ga, jee ma de eegre ɓuyn joŋ fen ma bay ngar ga!”—Job 34:10

Gayrin wo go de bag tamsir diŋ wer mayla?

 • 1 Jaŋ 5:19

  Tamsir ɓuy ti ɓe diŋ do Manhuli.

 • Eklesiyaste 8:9

   Gayri mapo wo diŋ ga jar tebeere joŋ wo kããra de ɓlagge de see ɓaara tu.

 • Eklesiyaste 9:11

  Jar mapo joŋ wo bon wer ngeel maga reen le’ne haara ti ni mono.

 • 1 Piyer 5:7

  Jeofa da jar tebeere wo. Á da ga naa mo joŋ bon wa.

2 SATAN ƁUD FO KLUU MANI JEOFA NO

“Baa go de koge ga . . . nen ɓay day la bul go, nday joŋ ge do Baa nono, ma ko de el wo de ɓlagge.”—Tĩĩgi were 3:5, MN

Wer mayse ga Jeofa caa wer Manhuli go ti ngeel ni tu ga la?

 • Tĩĩgi were 3:2-5

  Satan kal ga Jeofa bay diŋ Waŋ ma de el wa. A bag bii jar tebeere wo nen maga a mo ɗig wo ga saara yaŋ ɓe de kããge ma car ɓil de el wo de ɓlagge.

 • Job 38:7

  Manhuli caa ree ne Jeofa see peel jar peele ɓe ma nen milyoŋ wo no.

3 SATAN HAY CAA DIŊ GETE’E

“Je tabay bay nen koɗ ɓaale ɓe de see ɓe wa.”—Jermi 10:23

Wer mayse ga naa ɓe nen gayri hã patala la?

 • Esayi 55:9

  Jar tebeere gus wo mbaara wer waŋren wo go ɓuy, ama eegre ɓaara kãã ma wãã ree tamsir do Baa noga.

 • 2 Piyer 3:9, 10

  Jeofa mbe de gorge day se men naa ga naa mo da’ wer go ne se ni naa mo ko de see naa tu ga Waŋ ma ti ngeel ɓen diŋ se.

 • 1 Jaŋ 3:8

  Jeofa ba Yeso yaŋ ma kne’ ree maga Manhuli dus ra mo deŋ ɓuy no.

4 MEN ƊIGGI ƁO MAŊ FAAGE MANI JEOFA NO

“Weel ɓi, hay de kore, ni ndi, . . . ferge wããre yaŋ ne jee maga kiɗ ga se mbuɗ fo ɓi mono.”—Jag jõõ wo 27:11

Jeofa bay joŋ dole naa ma goŋge wa wer mayla?

 • Jag jõõ wo 30:24

  Jeofa bay de hã ɗiggi ne nãyre wo ɓil do jar tebeere wo no. Ama à hã ɗiggi ne jar tebeere maga ã mo maŋ wo de do ɓaara ma goŋ ge ɓe.

 • Matiye 22:37, 38

  Jeofa da ga naa mo joŋ joŋre ne see diŋ de dage naa.