Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Jaŋge Wããre Baa ma de foo nene

Co’ sug jaŋge Wããre Baa ma ɓil internet de tay nen de foo wo, de jõõ wo, de wããre nene. Filme ma jar ndigriŋ yaŋ wo mbara lay.

 

Fen maga ndo kiɗ ne ɓil internet bay de yerge jag ɓo wa ɗa.

Fẽẽre ma de yerge ɓil jag ma sen wo go diŋ ti ngel ma pele: