Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Kluuri hadge wo

Jaŋ Tour de garde wo de Réveillez-vous! ma defay de fẽẽre ma tigriŋ wo ɓil internet day ni ndo hoo mbo ra lay. Co’ sug Kefder Baa maga à jaŋ ra wo ti wer jag puri. Ko filme wo ti wer jag jar puri day ni hoo ra mbo lay, ma jag ndigriŋ wo lay.

KO WÃÃRE NO
Jeŋ kee degdeg
Ndu fẽẽre wo

Á had Wããre Baa hadge la?

Deviens l’ami de Jéhovah

Infitasiyoŋ ma ti tayge ti ɓil tiŋ Baa

Naw ma Renam Blam Taw Maga Yeso Joŋ ne ti Tamsir lam no

À joŋ mayse ɓil Tiŋ Twaywaŋ la?

Wããre ma defay maga à laa ra ciŋ jag kefder ma ɓil internet wo, bay wo go ɓil kefder ma do naa wa ɗa.