Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wii wee hadge Wããre Baa bay poɗge

Ndo yaŋ de sãy haɗ Wããre Baa ti yawla? Hayga ndo yaŋ de sãy ɓe ti no, wuur wo haɗ jar de koɗe liŋ ni ɓaara de Wããre Baa bay poɗge. Yer ɓil ngel ma dekoɗ wo mo taɗtaɗ gesiŋ lam no.