Изге Язмалар нигезендә җавап

Юк, без моны эшләргә тиеш түгел. Аллаһы Исраил халкына биргән кануннар турында католикларның бер энциклопедиясендә болай дип әйтелә: «Изге Язмаларның төрле өземтәләреннән шунысы күренә: Аллаһыга чын гыйбадәттә сурәтләргә табынмаганнар» («New Catholic Encyclopedia»). Изге Язмалардагы кайбер шигырьләрне карап чыгыйк:

  • «Үзегезгә өстә — күктә, җирдә һәм аста — суда булган нәрсәләрнең сурәтләреннән потлар ясамагыз. Потларга баш имәгез һәм табынмагыз, чөнки Мин — Раббы Аллагыз, башка илаһларга түзеп тормам [җан-тән белән бирелгәнлекне таләп итүче Аллаһы ЯД]» (Чыгыш 20:4, 5). Аллаһы «җан-тән белән бирелгәнлекне» таләп итә икән, ул безнең скульптурага, сәнгать рәсемнәргә шул исәптән иконаларга һәм төрле потларга табынуыбызны хупламый.

  • «Мин үз данымны... ясалган сурәтләргә бирмәячәкмен» (Ишагыя 42:8). Аллаһы үзенә сурәтләр аша табынуны хупламый. Кайбер исраиллеләр Аллаһыга табыныр өчен үгез бозау сынын коеп ясагач, Аллаһы бу халык «бозылды» дигән (Чыгыш 32:7—9).

  • «Аллаһы ул алтын, көмеш яки таштан ясалган берәр нәрсәгә яки кеше осталыгы белән һәм кеше уйлаганча ясалган сынга охшаш дип уйламыйк» (Рәсүлләр 17:29). Ялган илаһларга табынуда гадәттә «кеше осталыгы белән һәм кеше уйлаганча ясалган сын» кулланыла. Без, мәсихчеләр буларак, Изге Язмалар кушканча «күзгә күренгән нәрсәләр белән түгел, ә иман белән» йөрергә тиеш (2 Көринтлеләргә 5:7).

  • «Үзегезне потлардан саклагыз» (1 Яхъя 5:21). Изге Язмалар Аллаһы иконалар яисә башка сурәтләр ярдәмендә табынуны хуплый дигән мифны фаш итә. Моны Аллаһы исраиллеләргә һәм мәсихчеләргә биргән әмерләр раслый.