Изге Язмаларның бу персонажы турында карточканы йөкләп, Ишмуил пәйгамбәрнең әнисе Һанна турында күбрәк бел. Бастырып чыгар, кис, урталай бөклә һәм җый.