Бу Изге Язмалар персонажы турында карточканы йөкләгез һәм кол булып киткән Йосыфны сатып алган Потифар турында күбрәк белегез. Бастырып чыгарыгыз, кисегез, урталай бөкләгез һәм җыегыз.