ИРТӘН

 • 9:40 Музыка

 • 9:50 17 нче җыр һәм дога

 • 10:00 Мәсих кануны нәрсә ул?

 • 10:15 Сезне кешеләр күрмәгәндә дә, Мәсих канунын үтәгез

 • 10:30 Вәгазь эшен башкарып, Мәсих канунын үтибез

 • 10:55 70 нче җыр һәм белдерүләр

 • 11:05 Ни өчен Мәсих кануны башка кануннардан өстенрәк?

 • 11:35 Суга чумдырылу нотыгы

 • 12:05 51 нче җыр

ТӨШТӘН СОҢ

 • 13:20 Музыка

 • 13:30 76 нчы җыр

 • 13:35 Хезмәттәге очраклар

 • 13:45 Өйрәнү мәкаләсен кыскача карап чыгу

 • 14:15 Мәсих канунын гаиләдә үтибез

 • 14:30 Мәсих канунын мәктәптә үтәгез

 • 14:45 35 нче җыр һәм белдерүләр

 • 14:55 Бер-берегезне Мәсих сезне яраткан кебек яратыгыз

 • 15:55 13 нче җыр һәм дога