БАШКАЧА КҮРСӘТЕРГӘ
Текст
Рәсем
 1.  Гыйбадәтханәнең тасвирламасы

 2. 1 Иң изге урын (1Пат 6:16, 20)

 3. 2 Изге урын (2Ел 5:9)

 4. 3 Өске бүлмәләр (1Ел 28:11)

 5. 4 Кырый бүлмәләр (1Пат 6:5, 6, 10)

 6. 5 Яхин (1Пат 7:21; 2Ел 3:17)

 7. 6 Богаз (1Пат 7:21; 2Ел 3:17)

 8. 7 Гыйбадәтханә өйалдысы (1Пат 6:3; 2Ел 3:4) (Биеклеге билгеле түгел)

 9. 8 Бакыр мәзбәх (2Ел 4:1)

 10. 9 Бакыр мәйданчык (2Ел 6:13)

 11. 10 Эчке ишегалды (1Пат 6:36)

 12. 11 «Бакыр диңгез» (1Пат 7:23)

 13. 12 Арбалар (1Пат 7:27)

 14. 13 Ян ишек (1Пат 6:8)

 15. 14 Аш бүлмәләре (1Ел 28:12)