ЕВРЕЙ ЯЗМАЛАРЫ

ТӘҮРАТ (5 КИТАП):

Яратылыш, Чыгыш, Левилеләр, Саннар, Канун

Барлыкка китерү һәм борынгы Исраил халкын оештыру

ТАРИХИ КИТАПЛАР (12 КИТАП):

Йошуа, Хакимнәр, Рут

Исраил Вәгъдә ителгән җиргә керә һәм шуннан соң булган вакыйгалар

1 һәм 2 Ишмуил, 1 һәм 2 Патшалар, 1 һәм 2 Елъязма

Исраил халкының Иерусалим җимерелүенә хәтле тарихы

Езра, Никами, Әсфирә

Бабыл әсирлегеннән кайткан яһүдләрнең тарихы

ШИГЪРИ КИТАПЛАР (5 КИТАП):

Әюп, Зәбур, Гыйбрәтле сүзләр, Вәгазьче, Җырларның җыры

Акыллы сүзләр һәм җырлар җыентыгы

ПӘЙГАМБӘРЛЕКЛӘР КИТАПЛАРЫ (17 КИТАП):

Ишагыя, Ирмия, Ирмиянең елавы, Йәзәкил, Даниял, Һошия, Йәил, Амус, Абадия, Юныс, Микай, Наһум, Хабакук, Сафуния, Һәггәй, Зәкәрия, Малахи

Аллаһы халкына кагылышлы пәйгамбәрлекләр

 МӘСИХЧЕ ГРЕК ЯЗМАЛАР (ИНҖИЛ)

ДҮРТ ЯХШЫ ХӘБӘР (4 КИТАП):

Маттай, Марк, Лүк, Яхъя

Гайсә Мәсих тормышы һәм хезмәте турында тарих

РӘСҮЛЛӘР КЫЛГАН ЭШЛӘР (1 КИТАП):

Мәсихчеләр җыелышының башлангычы, мәсихчеләр диненең таралуы

ХАТЛАР (21 КИТАП):

Римлыларга, 1 һәм 2 Көринтлеләргә, Гәләтиялеләргә, Эфеслеләргә, Филипиялеләргә, Көләсәйлеләргә, 1 һәм 2 Тисалуникәлеләргә

Мәсихче җыелышларга язылган хатлар

1 һәм 2 Тимутигә, Титуска, Филимунга

Аерым мәсихчеләргә язылган хатлар

Еврейләргә, Ягъкуб, 1 һәм 2 Петер, 1, 2 һәм 3 Яхъя, Яһүд

Мәсихчеләргә язылган башка хатлар

АЧЫЛЫШ (1 КИТАП):

Рәсүл Яхъяга бирелгән пәйгамбәрлек күренешләр