Лүк 3:1—38

3  Кайсар* Тибе́риус хакимлегенең унбишенче елында, Яһүдиядә По́нти Пила́т идарә иткәндә, Һиру́д Гәлилә́я өлкәсенең, аның абыйсы Фили́п Итури́я һәм Трахони́т өлкәләренең, ә Лиса́ниас Авили́ния өлкәсенең башлыгы булганда, 2  Каяфә́с һәм иң баш рухани Һанна́с көннәрендә чүлдә Зәкәрия́ улы Яхъяга Аллаһыдан хәбәр иреште. 3  Шуннан соң Яхъя Үрдүн тирәсендәге бөтен җирләрне үтеп, кешеләргә, аларның гөнаһлары кичерелсен өчен, тәүбә итүләрен күрсәтеп суга чумдырылу үтәргә кирәк дип вәгазьләде. 4  Моның турында Ишагыйя́ пәйгамбәр китабында болай дип язылган: «Тыңлагыз! Чүлдә кемдер кычкыра: „Йәһвәнең юлын әзерләгез! Аның юлларын тигезләгез. 5  Бөтен чокырлар тутырылсын, бөтен таулар һәм калкулыклар тигезләнсен, бормалы юллар турайтылсын һәм сикәлтәле урыннар шомарсын; 6  һәм барлык кешеләр Аллаһы ничек коткарачак икәнен күрерләр“». 7  Халык Яхъя янына суга чумдырылыр өчен килгәч, ул аларга болай диде: «Агулы елан токымы, Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан кача алырсыз дип кем сезгә әйтте? 8  Тәүбә итүне күрсәтүче җимешләр китерегез. Һәм „Безнең атабыз — Ибраһим“ дип, үз-үзегезне юатмагыз. Cезгә шуны әйтәм: Аллаһы Ибраһимга шушы ташлардан балалар булдырырга сәләтле. 9  Балта инде агачлар төбендә ята; шуңа күрә яхшы җимеш бирми торган һәр агачны чабып утка ташлыйлар». 10  Халык аңардан: «Алайса, безгә нәрсә эшләргә соң?» — дип сорады. 11  Яхъя аларга болай дип җавап бирде: «Кешенең ике киеме булса, киемсез кеше белән бүлешсен, ризыгы булган кеше дә шулай эшләсен». 12  Хәтта салым җыючылар да суга чумдырылырга дип килделәр һәм Яхъядан: «Остаз, безгә нәрсә эшләргә соң?» — дип сорадылар. 13  Ул аларга: «Билгеләнгән салымнан күбрәк таләп итмәгез»,— диде. 14  Гаскәриләр дә аңардан: «Ә безгә нәрсә эшләргә?» — дип сорагач, ул аларга: «Беркемнең дә әйберен көчләп алмагыз, беркемгә дә ялган гаеп ташламагыз, булган хезмәт хакына канәгать булыгыз»,— диде. 15  Халык Мәсихнең килүен көтә иде, һәм барысы Яхъя хакында күңелләреннән генә: «Ул Мәсих түгелме икән?» — дип уйлана иде. 16  Шул чак Яхъя аларга болай дип җавап бирде: «Мин сезне суга чумдырам, ләкин миннән көчлерәк берәү килә. Мин аның аяк киеменең каешын чишәргә лаеклы түгел. Ул сезне изге рухка һәм утка чумдырыр. 17  Үзенең ындыр табагын тулысынча чистартыр өчен һәм бодайны амбарына җыяр өчен, ул кулында җилгәргечен тота. Ә кибәкне ул сүнмәс утта яндырыр». 18  Яхъя халыкка тагын күп үгет-нәсыйхәт бирде һәм кешеләргә яхшы хәбәрне игълан итеп йөрде. 19  Әмма ул өлкә башлыгы Һирудны абыйсының хатыны Һирудия́ өчен һәм кылган бөтен явыз эшләре өчен шелтәләде. 20  Шуңа күрә Һируд тагын бер явыз эш кылды: Яхъяны төрмәгә утыртты. 21  Бөтен кешеләр суга чумдырылганда, Гайсә дә суга чумдырылды. Ул дога кылган вакытта күкләр ачылды, 22  аңа күгәрчен рәвешендә изге рух төште, һәм күкләрдән: «Син минем яраткан Улым, мин сине хуплыйм»,— дигән тавыш килде. 23  Үз хезмәтен башлаганда, Гайсәгә утыз яшьләр тирәсе иде. Кешеләр уйлаганча, ул Йосыф улы иде. Йосыф Һелинең улы, 24  Һели́ Маттатның, Матта́т Левинең, Ле́ви Мәлкинең, Мәлки́ Яннайның, Янна́й Йосыфның улы иде, 25  Йосыф Маттафисның, Маттафи́с Амосның, Амо́с Наһумның, Наһу́м Һеслинең, Һесли́ Наггайның улы иде, 26  Нагга́й Маатның, Маа́т Маттафисның, Маттафи́с Симәиннең, Симәи́н Йосыхның, Йосы́х Яданың улы иде, 27  Яда́ Яһананның, Яһана́н Рисаның, Риса́ Зирубабылның, Зирубабы́л Шилтиилның, Шилтии́л Ниринең улы иде, 28  Нири́ Мәлкинең, Мәлки́ Аддиның, Адди́ Көсәмнең, Көсә́м Илмәдәмнең, Илмәдә́м Ернең улы иде, 29  Ер Гайсәнең, Гайсә Илгазәрнең, Илгазә́р Йоримның, Йори́м Маттатның, Матта́т Левинең улы иде, 30  Ле́ви Шимунның, Шиму́н Яһүднең, Яһүд Йосыфның, Йосыф Йонамның, Йона́м Ильякимның улы иде, 31  Ильяки́м Милиасның, Милиа́с Миннанның, Минна́н Маттафның, Матта́ф Нафанның, Нафа́н Давытның улы иде, 32  Давыт Ишайның, Иша́й Обидның, Оби́д Боазның, Боа́з Салмунның, Салму́н Наһшунның улы иде, 33  Наһшу́н Амминадабның, Амминада́б Арниның, Арни́ Хисрунның, Хисру́н Фәреснең, Фәре́с Яһүднең улы иде, 34  Яһүд Ягъкубның, Ягъкуб Исхакның, Исхак Ибраһимның, Ибраһим Тирахның, Тира́х Наһорның улы иде, 35  Наһо́р Серугның, Серу́г Рагауның, Рага́у Пелегнең, Пеле́г Ибернең, Ибе́р Шеланың улы иде, 36  Шела́ Кыйнанның, Кыйна́н Әрпәкшәднең, Әрпәкшә́д Шемнең, Шем Нухның, Нух Ләмекнең улы иде, 37  Ләме́к Мәтушалахның, Мәтушала́х Ханукның, Хану́к Яридның, Яри́д Маһаләлилнең, Маһаләли́л Кыйнанның улы иде, 38  Кыйна́н Иношның, Ино́ш Шетнең, Шет Адәмнең, Адәм Аллаһының улы иде.

Искәрмәләр

Яки «император».