Изге Язмалар Аллаһы иңдергән китапмы я анда кеше фикерләре генә язылганмы?

Бу брошюрада Изге Язмаларның Аллаһы иңдергән китап булуына өч дәлил китерелә.