Безнең Изге Язмаларга нигезләнгән журналларыбызны сайттан 150 телдә алып була. «Күзәтү манарасы» журналы дөньядагы вакыйгалар Изге Язмалардагы пәйгамбәрлекләр белән ничек бәйле икәнен күрсәтә. Ул кешеләргә Аллаһы Патшалыгы турындагы яхшы хәбәр аша юаныч китерә һәм Аллаһы Сүзенә ышанычыбызны ныгыта. «Уяныгыз!» журналында бүгенге авырлыклар белән көрәшер өчен киңәшләр бирелә. Барлыкка Китерүчебез Аллаһы яңа, тыныч дөнья булдырырга вәгъдә биргән. Һәм журнал бу вәгъдәгә ышанычыбызны ныгыта.