Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

«Бизим Падишалыкъ хызметимиз»

«Бизим Падишалыкъ хызметимизни» теркибинде Йехова Шаатларынынъ топлашувында Мукъаддес Китапны Огренюви, теократик хызмет Мектеби ве хызмет корюшюви акъкъында малюмат бар.

Ихтар: сизинъ мемлекетинъиз ичюн басып чыкъарылгъан базы макъалелер онлайн (электрон) макъалелерден айырылмакъ мумкюн.

 

Языкъ ки, бу малюматларнынъ чешити шимдики вакъытта бу тильде ачыкъ дегиль.

Бу тильдеки малюматлар бойле саифелерде ачыкъ: