Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Мукъаддес Китапнынъ темсиллери

Мукъаддес Китапнынъ огретиджи икяелер, вакъиалар ве къараманлар акъкъында аудиотемсиллерни юклеп алынъыз. Даа има- ишарет тилинде видео бар.

Ачылгъан джедвельде сизге керек тильни сайланъыз ве сизинъ тилинъизде олгъан аудиотемсиллерни корьмек ичюн, «Къыдырув» дёгмесини басынъыз. Эгер адынынъ къысымны кирсетсенъиз, сиз аудиотемсиллерни джедвелини корерсиз. Бу джедвельде сиз кирсеткен текст олур.

 

Языкъ ки, бу малюматларнынъ чешити шимдики вакъытта бу тильде ачыкъ дегиль.

Бу тильдеки малюматлар бойле саифелерде ачыкъ: