Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Энъ муим суаллерге джевап къайда тапмакъ мумкюн?

Энъ муим суаллерге джевап къайда тапмакъ мумкюн?

Джевабынъыз:

  • алимлерде

  • динде

  • Яратыджыда

 БИР ПЕЙГЪАМБЕР АЛЛАГЪА БОЙЛЕ ДЕП ЯЛВАРДЫ:

«Манъа акъыл бер, ве мен яшарым... Сенинъ Сёзюнънинъ темели акъикъаттыр» (Зебур 118:144, 160).

Бутюнь дюньяда миллионлар энъ муим омюр суаллерине джевап Мукъаддес Китапта таптылар

Сиз де озь суаллеринъизге джевап тапмакъ истер эдинъизми?

Сизге jw.org/tt-cyrl сайты ярдым этер

Интернетте ОКЪУНЪЫЗ

Видео БАКЪЫНЪЫЗ *

 БУ СУАЛЛЕРДЕН КЪАЙСЫ БИРИ СИЗНИ ЗИЯДЕ ЭЕДЖАНЛАНДЫРА?

  • Келеджегимиз насыл оладжакъ?

  • Хорлукъларны сонъу олурмы?

  • Олюлернинъ янъыдан яшамакъ умюти бармы?

Бу суаллерге джевапларны jw.org/tt-cyrl сайтымызда тапа билесиз

(НЕШИРЛЕР > КИТАПЛАР ВЕ РИСАЛЕЛЕР бакъынъыз)

Бу ерде кетирильген шиирлер Мукъаддес Китапны терджиме институты неширинден алынгъан.

^ абз. 15 Русча ве башкъа тиллерде

^ абз. 21 Русча ве башкъа тиллерде

^ абз. 22 Русча ве башкъа тиллерде