Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

«Бизим месихчи яшайышымыз ве хызметимиз» иш дефтери

«Бизим месихчи яшайышымыз ве хызметимиз» иш дефтеринде Мукъаддес Китапны окъув графиги ве келишкен окъув малюматы, эм де эр афта Йехова Шаатларынынъ корюшювлерининъ бири ичюн окъув малюматы бар.

 

Языкъ ки, бу малюматларнынъ чешити шимдики вакъытта бу тильде ачыкъ дегиль.

Бу тильдеки малюматлар бойле саифелерде ачыкъ: