Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Йехованынъ Шаатлары эйи хаберни алып бармакъ ичюн тешкиль этильгенлер

Юзь йылдан зияде Йехованынъ Шаатлары тешкилятлы шекильде эйи хаберни юзьлернен тильде 200-ден зияде мемлекет ве территорияларда вааз этелер. Бойле фаалиет неге керек? Бутюн дюньяда о насыл этип кечириле? Фильмде бу суаллерге джевап бериле. Онда бизим халкъара фаалиетимиз акъкъында тафсиль этиле.