Малюматкъа кечмек

Йехова Шаатларынынъ топлашув корюшювлери

Бизим корюшювлер акъкъында билинъиз. Сизге якъын олгъан бойле корюшювлер къайда кечирильгенини билинъиз.

 

Сизге якъын олгъан ерни тапынъыз