Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Septiembri de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | DANIEL 4-6

¿Cha méntkisï marhuakusïni Tata Diosïni?

¿Cha méntkisï marhuakusïni Tata Diosïni?

Danieli pauani pauani kómarhisïrendi para sési jarhani Jeoba jingoni. No jurajkuspti eska ni sikiera reiri juramukua ma úpiringa eska ima jurajkupiringa ini pʼindekuani

6:10

¿Ambechi jatsipirini para méntkisï úni parachi sési jarhani Jeoba jingoni?