Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Septiembri de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | DANIEL 1-3

No méni jurajkuni Jeobani kóntperatechani juaasïndi

No méni jurajkuni Jeobani kóntperatechani juaasïndi

Istoria tanimu ebreuecheri, uátijtsïni uinhaperantani parachi no jurajkuni Jeobani

3:16-20, 26-29

Seguni i textuecha, ¿ambe arhikuekasïni no méni jurajkuni Jeobani?

  • Mt 24:14

  • Jn 17:16

  • 1Ko 6:9, 10