Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Septiembri de 2016

5-11 de septiembri

SALMO 119

5-11 de septiembri
 • Pirekua 48 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Ju je kurhajchani Jeobaeri juramukuani(10 min.):

  • Sl 119:1-8. Parachi meru sési irekani, jatsiskachi para kurhajchani Tata Diosïri juramukuani (w05-S 15/4 páj. 10 párr. 3, 4).

  • Sl 119:33-40. Jeobaeri Karakatajtsïni íntskusïndi balori parachi orhepani uérakuani tsʼéjkukuechani (w05-S 15/4 páj. 12 párr. 12).

  • Sl 119:41-48. Sési mítini Tata Diosïri Karakatani jarhuatasïndijtsïni no chéni aianhpini (w05-S 15/4 páj. 13 párr. 13, 14).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Sl 119:71. ¿Nénajtsïni marhuachisïni no sési nitamakuarhini? (w06-S 1/9 páj. 14 párr. 4).

  • Sl 119:96. ¿Ambe arhikuekasïni uandakua “exeska eska iámindu ambe enga perfektueka kʼamakurhisïnga”? (w06-S 1/9 páj. 14 párr. 5).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Sl 119:73-93

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Pʼímarhia je erachichani paraksï karani imecheri presentasionini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 69

 • Enga sapi ma uéraaka(5 min.): Diskursu.

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (10 min.): O exe je kúnguarhikua jingoni ambejtsïni jorhendasïni Anuario (yb16-S páj. 59-62).

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 7 párr. 1-8.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 12 ka kómarhikua