Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Septiembri de 2016

19-25 de septiembri

SALMOS 135-141

19-25 de septiembri
 • Pirekua 59 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Kánikuachi sési úkata jarhaska(10 min.):

  • Sl 139:14. Exeni ambe enga Jeoba kueraaka úsïndi eskachi sánderu uékaaka (w07-S 15/6 páj. 21 párr. 1-4).

  • Sl 139:15, 16. Juchari sélulecha ka jenicha xarhatasïndiksï Jeobaeri uinhapikuani ka mímixekuani (w07-S 15/6 páj. 22, 23 párr. 7-11).

  • Sl 139:17, 18. Kʼuiripuechajkuksïsï újti uandontskuarhini ka eratsini (w07-S 15/6 páj. 23 párr. 12, 13; w06-S 1/9 páj. 16 párr. 8).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Sl 136:15. ¿I textu ambe informasioni kúrhutasïni librurhu de Éxodo? (it-1-S páj. 895 párr. 7).

  • Sl 141:5. ¿Ambe kurhanguspi rei Dabidi? (w15-S 15/4 páj. 31 párr. 1).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Sl 139:1-24

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 57

 • Asï ú je ini ambe engajtsï estudiu ma úni jauaka(15 min.): Enga exenhaakia tema kúnguarhikua jingoni, jatsikua je tsimani partichani bideueri enga xarhatajka ambe úni ka ambe nómbe engachi jorhentpini jauaka. Presentasioni pʼitakata jarhasti librurhu ¿Ambemindusï jorhentpejki Biblia?, pájina 32, párrafu 7. Pʼímarhia je erachichani paraksï indeni pájinarhu jatsini libruni engaksï exeni jauaka bideuni. Miátanta je imechani engaksï jatsiaka partichani eska engaksï úska ini ambe, uákaksï menusi tiempu jimbo kʼamarani imecheri partichani.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 7 párr. 16-20 ka apendisi páj. 242-244.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 19 ka kómarhikua