Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Eneru de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | 2 CRÓNICAS 29-32

Para marhuakuni Tata Diosïni uétarhisïndi jánguarhintani

Para marhuakuni Tata Diosïni uétarhisïndi jánguarhintani
MÉNDERUENI XARHATAANI
Text
Image

Esekiasi sési péntasïndi jurhimbiti kómarhikuani uinhapikua jingoni

29:10-17

 • 746-716 a. de J.

  Esekiasiri juramukua

 • NISANI

  • Jurhiatikua 1-8: Limpiarinhasïndi templu

  • Jurhiatikua 9-16: Kʼamaranhasïndi pímbinhajkunhantani templu

  • Israelitechaksï puáminhantasïndi pekaduechani ka sési pénhantasïndi jurhimbiti kómarhikua

 • 740 a. de J.

  Samaria kʼamajkunhasïndi

Esekiasi pʼímarhiasïndi israelitechani engaksï ambakiti kʼuiripueka paraksï tánguarhini para kómarhini Tata Diosïni

30:5, 6, 10-12

 • Axanhasïndiksï uandakua páricha iámu territoriurhu desde Beer-seba asta Dan, paraksï íntspiantani kartechani engaksï uandantajka Paskueri kʼuínchikuani

 • Nájkirukaksï máru kʼuiripuecha teresmarhuajka, uánikuaksï jiókuarhisïndi pʼímarperakuani