Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2017

9-15 de oktubri

DANIEL 10-12

9-15 de oktubri
 • Pirekua 63 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jeoba uandasptia ambeksï úkuarhinchapirini reicha(10 min.):

  • Da 11:2. Tʼámu reichaksï uéraspti Persiaueri Juramukuarhu (dp–S páj. 212, 213 párr. 5, 6).

  • Da 11:3. Alejandru Magno uénasïndi juramuni (dp-S páj. 214 párr. 8).

  • Da 11:4. Alejandrueri juramukua, tʼápuru arhukurhispti (dp-S páj. 215 párr. 11).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Da 12:3. ¿Néskiksï ima engaksï mímixekua jatsika ka kánksï meremerexesïni xáni eska auanda na xáni kʼéka? (w13-S 15/7 páj. 13 párr. 16, nota).

  • Da 12:13. ¿Ambe arhikuekasïni eska Danieli jauarapiringa? (dp-S páj. 315 párr. 18).

  • ¿Ambeksïni jorhendaski Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Ambe máteru jukaparhakua ambejtsï exentaski i semaneri Bibliaeri arhintskuarhu?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Da 11:28-39

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): kt. Pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni pʼorhembintani.

 • Rebisita (4 min. o menusi): kt. Jurajkukuskajtsïa trataduni primeru bisitarhu. Iásï, seguiri je uandontskuarhikuni ka pendienti jurajku je ambe ma parajtsï úni ménderu pʼorhembintani.

 • Diskursu (6 min. o menusi): w16.11-S páj. 5, 6 párr. 7, 8. Tema: Ju je májkueni úni eska Jeoba engachi máteruechani uinhaperantauaka.

KRISTIANUECHERI IREKUA