Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | OSEAS 8-14

Íntsku je Jeobani sánderu ambakiti ambe

Íntsku je Jeobani sánderu ambakiti ambe

14:2, 4, 9

Engachi sánderu ambakiti ambe íntskujka Jeobani, ima sési pʼikuarherasïndi ka juchantsïni sési nichesïndi.

CHÁRI PÁJPERAKUA JEOBA JINGONI

  1. Kʼéri ambechi arhisïnga Jeobani.

  2. Jeoba juchari amigu úkuarhisïndi, jeiapanhentasïndijtsïni ka puáchentani.

  3. Exeasïngachi kóntperatechani engachi kurhajchajka Jeobani ka uékasïngachi sánderu kʼéri ambe arhini.

¿Néna uá ji sánderu ambakiti ambe íntskuni Jeobani?