Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | OSEAS 1-7

Jeoba jukaparharasïndi ambakiti uékperakuani. ¿Ka cháia?

Jeoba jukaparharasïndi ambakiti uékperakuani. ¿Ka cháia?

Úsïngachi xarhatani ambakiti uékperakua, engachi responsabli pʼikuarherajka, ambakiti mintsita ma jukani, no méni jurajpini ka meru xénchpini. Jeoba úraspti Oseasini ka imeri témba Gómerini enga jurajkupka, parajtsïni jorhendani nénaeski ambakiti uékperakua ka puátspintani (Oseas 1:2; 2:7; 3:1-5).

¿Gómeri néna xarhataspi eska no jatsispka ambakiti uékperakua?

¿Israeli néna xarhataspi eska no jatsispka ambakiti uékperakua?

¿Oseasi néna xarhataspi ambakiti uékperakua?

¿Jeoba néna xarhataspi ambakiti uékperakua?

PARA ERATSINTANI: ¿Néna uá ji xarhatakuni ambakiti uékperakua Jeobani?