Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

¿CHA UÉKAPIRINI MÍTINI JURHIMBIKUANI?

Kurhamarhikua: Engachi jucha uarhipiringa o máteru nema engachi uéjka, ¿exesïntsï eskachi úpiringa tsíntani?

Textu: Jn 5:28, 29

Publikasioni: I tratadu mókuntasïndi ini kurhamarhikuani ka máteru sinku kurhamarhikuechani enga kʼuiripu úkuarhiajka.

JU JE JORHENTPINI JURHIMBIKUANI

Kurhamarhikua: ¿Nénachi xarhatasïni eskachi xénchasïnga Tata Diosïni?

Textu: 1Jn 5:3

Jurhimbikua: Xarhatasïngachi eskachi xénchasïnga Tata Diosïni engachi újka ambe engajtsïni ima juramuchijka.

¿UÁKSÏ TSÍNTANI UARHIRICHA? (T-35)

Kurhamarhikua: Mándani uéxurhini, uánikua kʼuiripu mámaru ambe úsïndi para uarhirichani miáuani. ¿Exesïntsï eskachi ma jurhiani exeantauaka imechani engachi uarhiranchaakia?

Textu: Uk 24:15

Publikasioni: I tratadu arhisïndi nénaksïni jarhuataa chánksïni, jatsini erokuarhikua tsíntskueri. [Enga modu jauaka, exera je bideuni ¿Jarhaski erokuarhikua ma para uarhiricha?].

KARA JE CHÁRI PRESENTASIONI

Kara je chári presentasionini úrapariani orheta anapu ejempluechani.