Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

3-9 de oktubri

PROVERBIOS 1-6

3-9 de oktubri
 • Pirekua 37 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Mintsika Jeobani iámu chíti mintsitani jingoni(10 min.):

  • [Jatsiku je bideuni Informasioni de Proverbios].

  • Pr 3:1-4. Ju je xarhatani ambakiti uékperakua ka ístu jurhimbiti ambe úni (w00-S 15/1 páj. 23, 24).

  • Pr 3:5-8. Ju je iámu mintsita jingoni mintsikani Jeobani (w00-S 15/1 páj. 24).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Pr 1:7. ¿Andichisï jatsi para chénharhini Jeobani engachi uéjka “uénani mímixekua jatsini”? (w06-S 15/9 páj. 17 párr. 1; it-1-S páj. 526).

  • Pr 6:1-5. ¿Ambechi jatsiski para úni engachi problemechani jatsiauaka jimbokachi negosiurhu ma inchamukuska no sési eratsintaparini? (w00-S 15/9 páj. 25, 26).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Pr 6:20-35

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Pʼímarhia je erachichani paraksï apoiarini kampaniani enga interu parhakpini úkuarhiaka para pʼímarpini tánguarhikuecharhu fin de semaneri.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 107

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (8 min.): O exe je kúnguarhikua jingoni ambejtsïni jorhendasïni Anuario (yb16-S páj. 25-27).

 • Ju je sési erokaani imechani engaksï niuaka tánguarhikuecharhu (Pr 3:27) (7 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni ¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha?. Kurhamarhia je ambechi uá úni para méntkisï sési pʼikuarherakuarhini Kʼumanchikua Reinuerirhu ka no oktubrintku.

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 8 párr. 1-7.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 136 ka kómarhikua