Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2016

24-30 de oktubri

PROVERBIOS 17-21

24-30 de oktubri
 • Pirekua 76 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Jánguarhintaakachi sési pájperani máteruecha jingoni(10 min.):

  • Pr 19:11. Nochi jatsiska para ikiani engachi no sési pʼikuastanhaaka (w14-S 1/12 páj. 12, 13).

  • Pr 18:13, 17; 21:13. Uétarhisïndi eskachi sési mítiaka iámu ambe (w11-S 15/8 páj. 30 párr. 11-14).

  • Pr 17:9. Uétarhisïndi uékperakua jingoni puátspintani (w11-S 15/8 páj. 31 párr. 17).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Pr 17:5. ¿Andichisï jatsi para mímixekua jingoni erakuni nénachi tsípikuarhia? (w10-S 15/11 páj. 6 párr. 17; w10-S 15/11 páj. 31 párr. 15).

  • Pr 20:25. ¿Néna uá úrakuarhini i prinsipiu para nobiuecha ka temungurhiricha? (w09-S 15/5 páj. 15, 16 párr. 12, 13).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Pr 18:14–19:10

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): inv. Aiaku je pʼímarperakua ma para tánguarhikuecha.

 • Rebisita (4 min. o menusi): inv. Parajtsï kʼamarani, arhi je eskajtsï exeaka bideuni ¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha?

 • Estudiu bíbliku (6 min. o menusi): lv páj. 66 párr. 14, 15. Jarhuata je chári estudiuni para sánhani arhini sési arreglarikuarhini para tánguarhikuecha.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 77

 • Engachi puátspintaska jatsiauakachi kóntperatechani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni enga ísï arhinhajka Engachi puátspintaska jatsiauakachi kóntperatechani. Tátsekua, uá je arini kurhamarhikuechani: ¿Ambechi no jatsiski para úni engachi problemechani jatsiauaka nema jingoni? ¿Náki kóntperatechanchi jatsiaua engachi úska ambe enga arhijka Proverbios 17:9 ka Mateu 5:23, 24?

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 8 párr. 23 ka apendisi páj. 246-249.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 109 ka kómarhikua