Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2016

17-23 de oktubri

PROVERBIOS 12-16

17-23 de oktubri
 • Pirekua 69 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Mímixekua sánderu ambakiti ambesti eska oru(10 min.):

  • Pr 16:16, 17. Ima enga mímixetika, estudiarisïndi Tata Diosïri Karakatani ka úsïndi ambe enga arhijka (w07-S 15/7 páj. 8).

  • Pr 16:18, 19. Ima enga mímixetika, no kʼéramakuarhisïndi (w07-S 15/7 páj. 8, 9).

  • Pr 16:20-24. Ima enga mímixetika, úraasïndi uandakuechani para jarhuajpini (w07-S 15/7 páj. 9, 10).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Pr 15:15. ¿Nénachi uá sánderu tsípikua jingoni irekani? (g-S 11/13 páj. 16).

  • Pr 16:4. ¿Ambe arhikuekasïni eska Jeoba uáska no sési úrichani “para ambe enga ima uéjka”? (w07-S 15/5 páj. 18, 19).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Pr 15:18–16:6

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Primeru uandontskuarhita (2 min. o menusi): Jn 11:11-14. Ju je jorhentpini jurhimbikuani. Pʼímarhi je kʼuiripuni tánguarhikuarhu fin de semaneri.

 • Rebisita (4 min. o menusi): Gé 3:1-6; Ro 5:12. Ju je jorhentpini jurhimbikuani. Pʼímarhi je kʼuiripuni tánguarhikuarhu fin de semaneri.

 • Estudiu bíbliku (6 min. o menusi): bh páj. 220, 221 párr. 18, 19. Pʼímarhi je estudiantini tánguarhikuecharhu.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 117

 • Néna íntspiani ambakiti komentariuechani(15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsiku je bideuni Jeobaeri amigu úkuarhi: Sési preparari chíti komentariuni. Tátsekua, pʼímarhia je máru sapiichani engajtsï erakuapkia paraksï karharani plataformarhu ka kurhamarhia je: ¿Ambe támu ambe uétarhisïni úni para prepararini komentariu ma? ¿Uáchi tsípini pʼikuarherani nájkirukachi no intsïnhaaka komentariu? ¿Andi?

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 8 párr. 16-22.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 108 ka kómarhikua