Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | ABDÍAS 1 A JONÁS 4

Ju je jorhenguarhini ima amberi engachi no sési úka

Ju je jorhenguarhini ima amberi engachi no sési úka

Jonasiri istoriajtsïni exerasïndi eskajtsïni Jeoba seguirisïnga uékani nájkirukachi no sési uáka ambe ma. Peru erokuarhisïndi eskachi jorhenguarhiaka ima amberi ka mójtakunchi ambe enga uétarhiaka.

Jon 1:3

¿Ambe no sési úspi Jonasi enga Jeoba ánchikuarhita ma íntskupka?

Jon 2:1-10

¿Ambe kurhajkuarhispi Jonasi kómarhikuarhu ka Jeoba néna mókukuspi?

Jon 3:1-3

¿Néna xarhataspi Jonasi eska jorhenguarhispka ima amberi enga no sési úpka?