Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2016

 KRISTIANUECHERI IREKUA

“Uámba mítikatesti iretarhu anapu puertecharhu”

“Uámba mítikatesti iretarhu anapu puertecharhu”

Ambakiti témba ma úsïndi eska uámba sési exenhaaka. Rei Lemueliri jurhiatikuechani jimbo, achati ma enga ambakiti témbani kámaenga ‘mítikatespti puertecharhu’ (Pr 31:23). Iásï, orhejtsïkuticha ka orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha respetarinhasïndiksï. Tembuchatichaksï uáti ísï marhuani engaksï témbecha apoiariuaska ka ambakiti jánguaksï ma jatsini (1Ti 3:4, 11). Uámbecha xárhati pirenchicheri, kánikuaksï uékaasïndi ka ístu kúnguarhikuarhu anapuecha.

¿Néna jarhuatasïni ambakiti témba ma uámbani paraka uáka marhuani kúnguarhikuarhu?

  • Uinhaperantasïndi ambakiti uandakuecha jingoni (Pr 31:26).

  • Kurhangusïndi eska uámba jatsiska para kúnguarhikueri ambe atenderini (1Te 2:7, 8).

  • Arisku sáni irekasïndi (1Ti 6:8).

  • No kurhamarhisïndi ambe enga no jatsika para mítini (1Ti 2:11, 12; 1Pe 4:15).