Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | PROVERBIOS 27-31

Biblia uandasïndi nénaeski ambakiti témba ma

Biblia uandasïndi nénaeski ambakiti témba ma

Proverbios 31, ambakiti konseju ma jatasti enga rei Lemueliri amamba íntskupka imani. Imeri ambakiti konsejuechaksï jorhendaspti ambe exeni imeri enga erakupiringa para témbaeni.

Ambakiti témba ma mintsinharhikuesti

31:10-12

  • Enga uétarhiaka erakuni ambe ma úni familiarhu, témba respetu jingoni uandasïndi ambe enga eratsijka ka no afuersa uékasïndi eska ísï úkuarhiaka.

  • Uámba mintsikasïndi eska témba ambakiti ambe erakuaka úni ka no arhisïndi eska sésikua kurhakuni jauaka iámindu ambe jimbo.

Ambakiti témba ma ánchikuarhiristi

31:13-27

  • Jánguarhisïndi no xáni úrani tumina ka arisku sáni irekani para familia méntkisï sési jásï jámani ka sési tʼireni.

  • Kánikua ánchikuarhisïndi ka kuidarisïndi familiani chúrikua ka jurhiakua.

Ambakiti témba ma jukaparharasïndi Jeobaeri ambe

31:30

  • Marhuakusïndi Tata Diosïni ka jánguarhintasïndi ambakiti pájperakua ma jatsini imani jingoni.