Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2016

7-13 de nobiembri

PROVERBIOS 27-31

7-13 de nobiembri
 • Pirekua 86 ka kómarhikua

 • Uandakuecha para uénani (3 min. o menusi)

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

 • Biblia uandasïndi nénaeski ambakiti témba ma(10 min.):

  • Pr 31:10-12. Mintsinharhikuesti (w15-S 15/1 páj. 20 párr. 10; w00-S 1/2 páj. 31 párr. 2; it-1-S páj. 867 párr. 8).

  • Pr 31:13-27. Ánchikuarhiristi (w00-S 1/2 páj. 31 párr. 3, 4).

  • Pr 31:28-31. Jukaparharasïndi Jeobaeri ambe ka jukanchasti para sési arhinhani (w15-S 15/1 páj. 20 párr. 8; w00-S 1/2 páj. 31 párr. 5, 8).

 • Ju je jirinhantani jukaparhakua ambe (8 min.):

  • Pr 27:12. ¿Nénachi uá jánhaskakua jingoni erakuni néna tsípikuarhini? (w15-S 1/7 páj. 8 párr. 3).

  • Pr 27:21. ¿Ambe arhikuekasïni eska nema jindeska “seguni eska na sési arhinhaaka”? (w11-S 1/8 páj. 29 párr. 2; w06-S 15/9 páj. 19 párr. 12).

  • ¿Amberini jorhendasïni Jeobaeri ambe Bibliaeri arhintskua i semaneri?

  • ¿Náki ka náki punturini uá jarhuatani eianhpikuarhu i semaneri arhintskua?

 • Bibliaeri arhintskua (4 min. o menusi): Pr 29:11–30:4

JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

 • Preparariua je i kutsïri presentasionichani (15 min.): Para kúnguarhikua jingoni exeni. Jatsikua je bideuechani presentasionicheri ka uanda je sánderu jukaparhakua ambe. Pʼímarhia je erachichani paraksï karani imecheri presentasionini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

 • Pirekua 89

 • Uámba mítikatesti iretarhu anapu puertecharhu(5 min.): Diskursu para orhejtsïkuti ma nitamatarani.

 • Ambe enga kúnguarhikua uétarhinchajka (10 min.): O exe je kúnguarhikua jingoni ambejtsïni jorhendasïni Anuario (yb16-S páj. 40, 41).

 • Bibliaeri jorhenguarhikua kúnguarhikua jingoni (30 min.): bh kap. 9 párr. 4-9.

 • I tánguarhikueri miántskua ka ambe engachi exeaka máteru jimbo (3 min.)

 • Pirekua 128 ka kómarhikua