Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | ECLESIASTÉS 1-6

Tsípikua jingoni ú je chári ánchikuarhitani

Tsípikua jingoni ú je chári ánchikuarhitani

Jeoba uékasïndi eskachi tsípikua jingoni ánchikuarhiaka ka jorhendasïndijtsïni néna úni. Ambakiti jánguajtsïni jarhuataati parachi tsitini juchari ánchikuarhitani.

¿Ambechi uá úni para tsípikua jingoni ánchikuarhini?

3:13; 4:6

  • Ambakiti jángua ma jatsini.

  • Eratsintaparini na enga marhuakuajka máteruechani.

  • Ambakiti ánchikuarhiri máeni, peru no jukari ánchikuarhini para tiempu jatsini para familia ka parachi Jeobani marhuakuni.