Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Nobiembri de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | EL CANTAR DE LOS CANTARES 1-8

Uátsï sulamita: ambakiti ejemplu máesti parachi májkueni jámani

Uátsï sulamita: ambakiti ejemplu máesti parachi májkueni jámani

¿Andisï xáni ambakiti ejemplu máe para Jeobaeri marhuaricha?

2:7; 4:12

  • Úspti erokani imani enga úpiringa meru xénchani.

  • No jurajkuspti eskaksï máteruecha afuersa úpiringa eska xénchapiringa imani enga orhetku xarharapiringa.

  • Kaxumbitispti, no kʼéri exekuarhisïrendi ka pímbinhasïspti.

  • No jurajkuspti paraksï andakuarhini oru jimbo ni uandakuecha jimbo.

Kurhamarhikuarhi:

“¿Náki kualidadi sulamitaeri uá májkueni úni?”.