Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Marsu de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | JEREMÍAS 1-4

“Tʼungini jingoni jarhaska parakini pʼímutantani”

“Tʼungini jingoni jarhaska parakini pʼímutantani”
MÉNDERUENI XARHATAANI
Text
Image

Jamberi Jeremiasi 25 uéxurhinisï jatiripti enga Jeoba profeta úpka. Jeremiasi ísï pʼikuarherasïrendi enajki no úpirini úni indeni ánchikuarhitani, peru Jeoba aiakuaspti eska méntkisï apoiaripiringa.

  1. 647

    Jeremiasi erakunhasïndi komueska profeta

  2. 607

    Jerusaleni kʼamajkunhasïndi

  3. 580

    Kʼamarakuarhisïndi libru

Iámindu fechechaksï jindesti a. de J.